زمین کشاورزی ۹۰۰۰مترمربع در شهرستان بوکان

زمین کشاورزی ۹۰۰۰مترمربع در شهرستان بوکان
divar

اجاره اداری و تجاری

بوکان
1 ماه پیش
توافقی

مشخصات آگهی

زمین کشاورزی ۹۰۰۰مترمربع در شهرستان بوکان

اجاره اداری و تجاری

بوکان
1 ماه پیش
توافقی
مشخصات آگهی
متراژ-
پارگینگندارد
آسانسورندارد
سال ساخت-
اتاق-
انبارندارد

آگهی های مشابه