'کاهش قیمت مسکن در 2 سال آینده'

کاهش قیمت مسکن در 2 سال آینده

امسال سال کاهش قیمت مسکن است.

این وضعیت تا دو سال آینده در کشور ادامه خواهد داشت و شاهد کاهش چشم گیر قیمت مسکن خواهیم بود.

مصطفی قلی خسروی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت مسکن درماه فروردین گفت: تلاش دولت برای جبران کمبود مسکن در سال جاری است. طرح نهضت ملی مسکن در چندین نقطه شهری و روستایی در حال تهیه و اجراست.

وی بیان کرد در حال حاضر حدود 720 هزار واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، وافزود: هر ساله به تعداد آپارتمان های فرسوده اضافه می شود، بنابراین دولت فعلی در نظر دارد با شناخت این کمبود و اجرای طرح ملی، کسری مسکن را جبران کند».

وی در ادامه پیش بینی کرد: بازار نسبت به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان می دهد و تکمیل طرح های دولت از جمله مسکن مهر و مسکن ملی، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل می کند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال در تهران نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، متوسط ​​قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در ماه مذکور 342.7 میلیون ریال بوده است.
میانگین قیمت مسکن در ماه مذکور نیز نسبت به ماه مشابه سال مالی قبل 16.9 درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش ها، تعداد معاملات ملکی تهران در اولین ماه سال جاری به 3400 مورد رسید که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزایش داشت.
قیمت مسکن در ایران طی سه سال گذشته به دلیل عوامل مختلف داخلی و خارجی همواره در حال افزایش بوده است.